Några bilder från vår språkdag på skolan då vi i olika verkstäder upptäckte språk som vi omges av. Det var ordspråk och liknelser, arabiska, spanska, norska, tipsrundor, mm. 

Boka in lördag 28/5 

då är det

Öppet Hus

på Tallbacken! 

Öppet hus